@ Nhận chụp ảnh, quay phim cưới hỏi, sinh nhật, đám tiệc..., tạo album ảnh & CD & DVD kỹ niệm, album nhạc..., đội ngủ nhà nghề với công nghệ studio kỹ thuật số hiện đại. @

 Hướng dẫn và nhận thiết kế: @Film @Ảnh kỹ thuật số + Ra ảnh dựng phim cho máy chụp hình, máy quay phim Kỹ thuật số,các loại camera... máy điện thoại di động

ồ họa @Corel @Photoshop

@Phone: 016.460.460.22

Hot games trong tháng

TNX game: Coinworld 1.5 - G111

Coinworld 1.5 offline

Coin World is a platform game that combines arcade action, excellent 3D graphics, and addictive gameplay. Take control of Colin the Coin in his battle to defeat the evil banknote Flash and to retrieve the lost coins. Flash has scattered the coins throughout England, Scotland, the United States, Egypt, and Japan, and has left some friends to guard them. Moving and collapsing platforms, springs, spikes and water make this a challenging, yet fun game.
 Coinworld 1.5


Chú ý: Nếu tập tin tải về bị xóa hay giải nén không chạy xin nhấp chuột vào đây.

Không có nhận xét nào:

Game nhiều người thích

Các trò chơi đã đăng:

Mời đọc thêm