@ Nhận chụp ảnh, quay phim cưới hỏi, sinh nhật, đám tiệc..., tạo album ảnh & CD & DVD kỹ niệm, album nhạc..., đội ngủ nhà nghề với công nghệ studio kỹ thuật số hiện đại. @

 Hướng dẫn và nhận thiết kế: @Film @Ảnh kỹ thuật số + Ra ảnh dựng phim cho máy chụp hình, máy quay phim Kỹ thuật số,các loại camera... máy điện thoại di động

ồ họa @Corel @Photoshop

@Phone: 016.460.460.22

Hot games trong tháng

TNX game: Volt Connect 2 - G075

The sequel to the electric physics puzzler, Volt Connect. Your task is to connect and charge all of the volts by positioning the ones that you’re given in each level. Not all volts are the same, though. There are types of volts that can fly, light up portions of the level, burn wood, float on water, and stick to objects. Some volts are asleep and can only connect to volts that are charged.

 Game này phiên bản đầy đủ & Tải miễn phí không cần key, crack, patch.

Download Volt Connect 2
 

Không có nhận xét nào:

Game nhiều người thích

Các trò chơi đã đăng:

Mời đọc thêm